Aralık 6, 2021

Son Dakika

Dünyadan Haberler

SPK’dan iki tebliğde değişim

SPK’dan iki tebliğde değişim 16.10.2021 12:27 Ana para Piyasası Kurulunca (SPK) iki tebliğde değişikliğe gidildi. Ana para Piyasası Kurulunca (SPK) iki tebliğde değişikliğe gidildi.SPK’nın Hisse Alım Teklifi Tebliği ve Varlığa yada İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde değişim yapılmasına dair bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı.Hisse Alım Teklifi Tebliği’ndeki değişikliğe ilişkin SPK’nın web sitesinde yer edinen açıklamada, Ana para Piyasası Kanunu’nun (SPK) çeşitli maddelerinde değişim icra eden 20 Şubat 2020 tarihindeki ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun”un 25 Şubat 2020 tarihindeki ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu anımsatıldı.Açıklamada, kurul nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme emek harcamaları çerçevesinde SPK’da meydana getirilen değişimler ve piyasadan gelen öteki talepler de dikkate alınarak hazırlanan “II-26.1 sayılı Hisse Alım Teklifi Tebliği’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (II-26.1.ç)” bugünkü ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Anılan bildiri ile getirilen temel yeniliklere ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi: “Hak sahipliği: Mecburi hisse alım teklifinden yaralanabilecek hisse sahipleri ve hisse tutarları 7222 sayılı Kanun ile SPKn’da meydana getirilen değişiklikle uyumlu olacak şekilde tekrardan düzenlenmiştir. Ek olarak üstünde işlem yasağı, hukuki ihtilaf yada başka hak iddiası bulunan payların hisse alım teklifine katılmasının aracılık sözleşmesine/informasyon formuna eklenen hususlar ile kısıtlanamayacağına dair yargı eklenmiştir. Hisse alım teklifi fiyatı: Mecburi hisse alım teklifi fiyatına ilişkin hükümlerde sadeleşmeye gidilmiş ve mevzuatta yer edinen öteki düzenlemelere paralel olarak, fiyat hesaplaması meydana getirilen dönemde SPK’nın 101 ve 107’nci maddeleri uyarınca işlem yapılmasına ya da ekonomiyi ya da sektörü etkileyen muhteşem gelişmelerin varlığının kabulüne ilişkin kurulca karar alınmış olması halinde, karara esas teşkil eden dönemlerin fiyat hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ve bu sürelerin hesaplamaya esas alınan dönemlerin başına eklenmek suretiyle dönemlerin tamamlanacağı düzenlenmiştir. Ek olarak fiili hisse alım teklifine başlanılması için ek süre verilmesi halinde bu sürenin ve hisse alım teklifi yükümlüsünün kusuru bulunmayan hallerin faiz işletilmesinde dikkate alınmayacağı, faiz oranı hesabında ise TRLIBOR yerine TLREF oranının kullanılacağı hususları düzenlenmiştir.Hisse alım teklifi süreci: Kurulca hisse alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun resen tespit edilmiş olduğu durumlarda, Kurul kararının yükümlülere bildiri tarihini izleyen altı iş günü içinde müracaat yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ek olarak hisse alım teklifinin süresi içinde tamamlanmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar (yönetimsel para cezası ile oy haklarının donması) bakımından hisse alım teklifinin tamamlanması için öngörülen son olarak tarihin bitiminin esas alınacağı yargı altına alınmıştır.Hisse alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller: Hisse alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller içinde sayılan yönetim kontrolüne haiz mevcut ortaklardan hisse alınması suretiyle ortaklığın yönetim kontrolünü paylaşma hali, ortaklık tarafınca meydana getirilen ana para artırımından hisse edinmeyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Benzer şekilde aynı kişinin yönetim kontrolüne haiz olduğu grup içinde meydana getirilen devir işlemlerinin de kapsamı genişletilmiş ve netleştirilmiştir.”Açıklamada, hisse alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasına yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafınca meydana gelen yeni hisse alma haklarının sınırlandırılmadığı ana para artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar sebebiyle yönetim kontrolünün değişmesi (muafiyet hallerinden alınmıştır), kendisi dışındaki bazı hisse sahiplerinin oy hakkının donması, payların itfası yöntemiyle sermayenin azaltılması, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişim yapılması yada ortaklık tarafınca payların geri alınması şeklinde kendi iradesi haricinde gelişen sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolüne haiz hale gelinmesi hususlarının eklendiği bildirildi.Söz mevzusu açıklamada, hisse alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet halleri arasına, yurt dışı uygulamalara paralel olarak, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine neden olan hisse iktisabının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden kaynaklanması halinin eklendiğini açıklandı.Varlığa yada İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde değişiklikSPK’nın bugünkü Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Varlığa yada İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri’i de bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Buna gore, söz mevzusu tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi: “(1) VİDMK, fon yada İFK tarafınca devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilir. İhracın fon tarafınca yapılacak olması halinde, VDMK ihracı için VFF, İDMK ihracı için KFF kurulması zorunludur. Finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve VYŞ’ler tarafınca kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle VİDMK ihraç edebilir. Banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafınca kurulan fonlar kurucularının yanı sıra öteki kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle VİDMK yada bankalar ile İFK tarafınca ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak suretiyle VDMK ihraç edebilirler.”Aynı Tebliğin 7’nci maddesinin 7’nci fıkrası “VİDMK halka arz edilerek yada nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yada birim nominal kıymeti asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir. VYŞ’lerin kaynak kurum olduğu VDMK’lar ise yalnızca yurt haricinde satılabilir. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt haricinde gerçekleştirilecek ihraçlarda bu Tebliğde yer edinen hükümlerden değişik esaslar uygulanabilir.” şeklinde değiştirildi.Fon kurucularının niteliklerinin belirlendiği bölümde, Bildiri’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında meydana getirilen değişiklikle varlık yönetim şirketleri eklendi.Söz mevzusu Tebliğin hizmet sağlayıcı bölümünde 13’üncü maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, “Hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde, 22 Haziran 2016 tarihindeki ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan donuk alacak niteliğindeki varlıklar için lüzumlu takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilmiş gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması.” şeklinde değişikliğe gidildi. Ana para Piyasası Kanunu, Türk Lirası, Gazete, Bildiri, Iktisat, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Iktisat › SPK’dan iki tebliğde değişim – Son Dakika Iktisat YORUMLAR Kullanıcı Adı 500 Son Dakika 00:04 Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi’yi terk etti 22:08 Benzeri görülmemiş olay! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü 21:35 Meteoroloji’den 11 ile güçlü sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat 21:01 Bakan Koca: Emareleri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 17:57 18 yaşındaki Kerim’in katliam şüphelisi kuzeni tutuklandı 16:29 Salah’ın fırtına şeklinde estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek hanım fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 13:48 Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan hususi park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Son Dakika Haberleri 17:33 Abdurrahim Albayrak’nın özrü Galatasaray Genel Kurulu’na damga vurdu 17:31 AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına cevap:: Yassıada zihniyetidir 17:22 Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’ın seneler içindeki değişimi 17:13 “Koalisyondan memnunum” diyen Merkel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki hususi konuşmayı hatırlattı: Bana öyleki demiyordun 17:06 Pereira tehlikeli sonuç Trabzonspor maçı için ilk 11’ine karar verdi 17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi 16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin vakaları 16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’dan suç duyurusunda bulundu 16:29 Salah’ın fırtına şeklinde estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 15:59 Meşhur oyuncu Yalçın Özden garip anısını söyledi: “Oyuncuya kız yok” dediler mağazada işe girdim