Aralık 3, 2021

Son Dakika

Dünyadan Haberler

Haziran ayı teşvik verileri yayımlandı

Haziran ayı teşvik verileri yayımlandı 15.08.2021 10:39 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Haziran süreci teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Haziran süreci teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı. Erzurum’da Teşvikli yatırım sayısı 6 aylık süreçte 19, 2001-2021 döneminde ise 457’ye ulaştı. Genel ve bölgesel kategoride verilen belge toplamı içinde bölgesel yatırım oranı yüzde 29,9, genel yatırım oranı ise yüzde 70,0 oldu.Haziran Ayı DönemiErzurum’da bu senenin Haziran ayında 3 genel, yatırım teşvik belgesi aldı. Genel bazlı yatırım için 63 milyon TL tutarında harcama yapılmış oldu, istihdam kapasitesi ise 31 kişi olarak kaydedildi. İlde Ocak – Haziran ayları kapsamında 9 bölgesel, 9 genel toplam 18, 20 senelik süreçte ise 137 bölgesel, 320 genel kategorideki yatırım teşvik belgesi aldı.Ocak – Haziran Ayı DönemiErzurum’da Ocak – Haziran ayları düzeyinde 9 bölgesel, 9 genel bazlı 18 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 151 milyon, genel yatırımlar için 102 milyon, toplam 253 milyonluk harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 964, genel yatırımlarda da 58 olmak suretiyle toplam bin 22 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.2001 – 2021 DönemiBakanlık verilerine bakılırsa ilde 2001 – 2021 yılları aralığında 137 bölgesel,320 genel toplam 457 yatırıma teşvik belgesi tahsis edildi. Bölgesel yatırımlar için 2.3 milyar, genel yatırımlar için 2.7 milyar olmak suretiyle toplam 5 milyar 187 milyonluk harcama yapılmış oldu. Bölgesel yatırımlarla 9 bin 98, genel yatırımlarla da 4 bin 121 kişi iş edindi.Yatırım Teşvik Belgesi Bülteni2021 yılı Haziran ayında 1.036 tane Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. 1.036 tane Yatırım Teşvik Belgesinin toplam durağan(durgun) yatırım tutarı toplam 16,9 milyar TL olup, 22.195 kişilik istihdam öngörüldü.Haziran ayında düzenlenen 1.036 tane Yatırım Teşvik Belgesinin 1.011 adedi yerli firmalar, 25 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafınca alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 15,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 1,3 milyar TL’dir.Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Bakılırsa Dağılımı2021 yılı Haziran ayında verilen teşvik belgelerinin 462 adedi I. Bölgede, 189 adedi II. Bölgede, 163 adedi III. Bölgede, 66 adedi IV. Bölgede, 51 adedi V. Bölgede ve 105 adedi VI. Bölgededir.Öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarının ise 7,28 milyar TL’si I. Bölgede, 2,94 milyar TL’si II. Bölgede, 3,52 milyar TL’si III. Bölgede, 1,2 milyar TL’si IV. Bölgede, 773 milyon TL’si V. Bölgede, 1,19 milyar TL’si VI. Bölgededir.Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Bakılırsa Dağılımı2021 yılı Haziran ayında düzenlenen 1.036 tane belgenin 573 adedi topyekün yeni yatırım, 386 adedi tevsi, 77 adedi de diğeri mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Haziran ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16,9 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 10,9 milyar TL’si topyekün yeni yatırım, 4,6 milyar TL’si tevsi ve 1,4 milyar TL’si de diğeri mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Bakılırsa DağılımıHaziran ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16,9 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 3,69 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,92 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 10,03 milyar TL’si İmalat sektöründe, 859 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 418 milyon TL’si ziraat sektöründedir.Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Bakılırsa DağılımıHaziran ayında düzenlenen 1.036 tane yatırım teşvik belgesinin 596 adedi Bölgesel ve 439 adedi Genel ve 1 adedi Stratejik mahiyete haizdir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16,9 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 10,4 milyar TL’si Bölgesel ve 6,5 milyar TL’si Genel ve 17 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.2021 Yılı Ocak-Haziran Periyodu Gelişmeleri2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 110,4 milyar TL olan toplam 6.137 tane Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 154.597 kişilik istihdam öngörülmektedir.Ocak-Haziran döneminde düzenlenen 6.137 tane Yatırım Teşvik Belgesinin 5.932 adedi yerli firmalar, 205 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafınca alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 100,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 9,5 milyar TL’dir.Ocak-Haziran Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Bakılırsa Dağılımı2021 yılının Ocak-Haziran döneminde verilen teşvik belgelerinin 2.852 adedi I. Bölgede, 1.065 adedi II. Bölgede, 906 adedi III. Bölgede, 351 adedi IV. Bölgede, 313 adedi V. Bölgede, 647 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi ise Çeşitli Bölgelerdedir.Teşvik belgelerinde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarının ise 48,6 milyar TL’si I. Bölgede, 22,4 milyar TL’si II. Bölgede, 19,1 milyar TL’si III. Bölgede, 6,8 milyar TL’si IV. Bölgede, 6,7 milyar TL’si V. Bölgede, 6,1 milyar TL’si VI. Bölgede ve 617 milyon TL’si ise Çeşitli Bölgelerdedir.Ocak-Haziran Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Bakılırsa Dağılımı2021 yılı Ocak-Haziran döneminde düzenlenen 6.137 tane belgenin 3.344 adedi topyekün yeni yatırım, 2.337 adedi tevsi, 456 adedi de diğeri mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Haziran döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 110,4 milyar TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 67,16 milyar TL’si topyekün yeni yatırım, 33,42 milyar TL’si tevsi ve 9,80 milyar TL’si ise diğeri mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.Ocak-Haziran Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Bakılırsa DağılımıOcak-Haziran döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 110,4 milyar TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 11,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 15,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 76,6 milyar TL’si İmalat sektöründe, 4,2 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe ve 2,6 milyar TL’si Ziraat sektöründedir.Ocak-Haziran Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Bakılırsa DağılımıOcak-Haziran döneminde düzenlenen 6.137 tane yatırım teşvik belgesinin 3.713 adedi Bölgesel, 2.417 adedi Genel ve 7 adedi stratejik mahiyete haizdir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 110,4 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 73,7 milyar TL’si Bölgesel, 36 milyar TL’si Genel ve 667 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar 54.244 tane Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 51.643 adedi yerli firmalar, 2.601 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafınca alınmıştır. Bu zamanda yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 1,08 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı ise 298 milyar TL’dir.Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Bakılırsa DağılımıBu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %38,1, II. Bölge %17,7, III. Bölge %14,3, IV. Bölge %10,2, V. Bölge %8,3, VI. Bölge %11,1 ve Çeşitli Bölgeler %0,3 hisse almıştır. Öngörülen durağan(durgun) yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %41, II. Bölgenin payının %18,7, III. Bölgenin payının %19,3, IV. Bölgenin payının %8, V. Bölgenin payının %5,7, VI. Bölgenin payının %3,8 ve Çeşitli Bölgelerin payının %3,6 olduğu görülmektedir.Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Bakılırsa Dağılımı20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar düzenlenen 54.244 tane teşvik belgesinin 33.966 adedi Topyekün Yeni Yatırım, 15.926 adedi Tevsi ve 4.352 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğeri mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu zamanda öngörülen 1,38 trilyon TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 856 milyar TL’si Topyekün Yeni Yatırım, 390 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 135 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğeri mahiyetteki yatırımlardır.Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Bakılırsa Dağılımı20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar düzenlenen 54.244 tane yatırım teşvik belgesinin 31.131 adedi Bölgesel, 101 adedi Büyük Ölçekli, 22.942 adedi Genel ve 70 adedi ise Stratejik mahiyete haizdir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,38 trilyon TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 704,8 milyar TL’si Bölgesel, 82,9 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 411,5 milyar TL’si Genel iken 181,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Bakılırsa Dağılımı20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,38 trilyon TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 311,9 milyar TL’si Enerji, 345,7 milyar TL’si Hizmetler, 654,5 milyar TL’si İmalat, 49,5 milyar TL’si Madencilik ve 18,7 milyar TL’si Ziraat sektörlerindedir. – ERZURUM Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Haziran, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Haziran ayı teşvik verileri yayımlandı – Son Dakika Ekonomi YORUMLAR Kullanıcı Adı 500 Son Dakika 00:06 Müzisyen Gülşen’den kendisi ve oğlu için sağlıklı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor 23:38 Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler 22:57 Afganistan’dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani’den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim 22:35 Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı 20:56 Türk vatandaşlarına hakaret edip “Gelin Gaziantep’te yapın bakalım” diyen Suriyeli tutuklandı 20:14 Duygu Özaslan’dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu 18:43 Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yapmış oldu! İşte ilk görüntüler 17:48 Şenol Can’ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa’nın usulsüzlük yapmış olduğu sebebi öne sürülerek küme düşürülmesi isteniyor Son Dakika Haberleri 17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince “Yeter artık” diye isyan etti 17:49 Afganistan’da sokaklar bomboş! Taliban’ın girmiş olduğu Kabil’de endişeli bekleyiş 17:48 Şenol Can’ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa’nın usulsüzlük yapmış olduğu sebebi öne sürülerek küme düşürülmesi isteniyor 17:03 Ronaldo PSG’de! Messi’nin peşinden Ronaldo’yu da ekibine katacak 16:51 Son Dakika: Taliban başkent’e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti 16:22 Irmak Arıcı’nın skandalları bitmiyor! Müzikle uğraşmak yerine dakikalarca ayakta durdu. 16:17 Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi sonrası Rusya’dan çıkış: Dünya, ABD’nin zamanı deneyinin sonucunu dehşetle izliyor 16:06 Norveçli golcü Sörloth gene ekibe alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını coşku bastı 16:01 İstanbul’un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti 15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray’ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi