Aralık 3, 2021

Son Dakika

Dünyadan Haberler

Fuat Oktay: 2022 yılı bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira

Fuat Oktay: 2022 yılı bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira 15.10.2021 14:42 CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti hükümetlerinin 20’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin peşinden hazırlanan 4’üncü bütçenin TBMM Başkanlığı’na sunulmaya hazır bulunduğunu belirterek, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon… CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti hükümetlerinin 20’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin peşinden hazırlanan 4’üncü bütçenin TBMM Başkanlığı’na sunulmaya hazır bulunduğunu belirterek, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür” dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Oktay, 2022 yılı bütçe hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafınca, Gömü ve Maliye Bakanlığı başta olmak suretiyle tüm bakanlıklar ve kamu kurum ve müesseselerinin katkılarıyla tamamlandığını belirtti.’TÜM KAMU KAYNAKLARIMIZ ETKİN ŞEKİLDE KULLANILDI’2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmaya hazır durumda bulunduğunu kaydeden Oktay, “AK Parti hükümetleri döneminde elde ettiğimiz tüm kazanımlar için bütçelerimiz etkili birer vasıta olarak kullanılmıştır. Bütçe disiplini ilkemiz çerçevesinde oluşturulan mali alan, tutumsal kalkınmaya yönelik ulaştırma, ziraat ve enerji benzer biçimde alt yapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sıhhat ve toplumsal yardımlar başta olmak suretiyle toplumsal gelişime yönlendirilmiştir. 2022 yılı bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 20’nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin peşinden hazırlanan 4’üncü bütçedir. Koronavirüs salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve ana para dolaşımını negatif yönde etkilemeye devam etmiş olduğu bir gerçektir. Bir çok ülke ekonomilerinin küçüldüğü geçtiğimiz yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya elde eden yapıda bir bütçe hazırlamıştık ve yıl süresince tüm kurumlarımız kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandılar. Gelişme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, endüstri üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek oldukça gösterge, koronavirüs salgınına karşın Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır” dedi.’BÜTÇE TEKLİFİ YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ ODAĞINA ALARAK HAZIRLANDI’Yeni yatırımlara salgın döneminde de hız kesmeden devam ettiklerini belirten Oktay, “Bu başarıda maliye politikamızı kuvvetli bir halde kullanıyor olmamız mühim seviyede etkili olmaktadır. 2022 bütçe teklifini de koronavirüs salgınının artçı sarsıntılarına karşın güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretlerimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır. Bütçemiz, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon etkisiz yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak niteliktedir. Bu yaklaşım ile yalnız emisyon azaltıcı değil, bununla birlikte yutak alanların artırılmasını elde eden projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve çağdaş seyretme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz” diye konuştu.’YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ BİR BÜTÇE’2022 yılı bütçesinin insanı merkeze alan bir icraat bütçesi bulunduğunu ifade eden Oktay, “Yeşil kalkınma devrimi ve ulusal teknoloji hamlesi benzer biçimde ulusal hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi; suni zeka ekosistemine kıymet üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, ulusal uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden toplumsal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde somut ve dinamik politikaları, bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.’BÜTÇE GİDERLERİ 1 TRİLYON 750 MİLYAR 957 MİLYON LİRA’Oktay, merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 tane kamu idaresi bütçesinin bulunduğunu söyleyerek, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya nazaran, dağılımı ise şöyledir; personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 128,1 milyar lira, cari transferler 657,3 milyar lira, ana para giderleri 132,3 milyar lira, ana para transferleri 10 milyar lira, borç verme giderleri 61,6 milyar lira, yedek ödenekler 27,4 milyar lira, faiz giderleri 240,4 milyar lira” dedi.’ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ’Oktay, tüm evlatların kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni sınıf yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim alt yapılarının iyileştirilmesi ve web erişiminin sağlanması benzer biçimde faaliyetler başta olmak suretiyle 2022 bütçesinin yüzde 15,6’sını eğitime ayırdıklarını belirterek, “Aslan payını eğitime ayırıyoruz. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 senesinde 2021 yılına nazaran, yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız” diye konuştu.’AŞI TEMİNİ İÇİN BÜTÇEDEN KAYNAK AYRILDI’Eğitimle beraber hükümetleri döneminde en fazla ehemmiyet verdikleri konuların başlangıcında sağlığın geldiğini kaydeden Oktay, şunları söylemiş oldu: “Koronavirüs salgınıyla yürüttüğümüz başarı göstermiş savaşım, sıhhat alt yapımızın sağlamlığını ve personelimizin yüksek potansiyelini ortaya koymuştur. Sıhhat alanında yurttaşlarımız için ihtiyaç duyulan her hizmeti gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan vermeden sunduk; sunmaya da devam ediyoruz. Bu şekilde bir küresel kriz döneminde, vatanımızda sıhhat alt yapısına ve insan kaynağına meydana getirilen yatırımların karşılığını her yönüyle almış olmaktan kıvanç duyuyoruz. 2022 senesinde da koronavirüs salgınıyla savaşım kapsamında aşı temini başta olmak suretiyle sıhhat hizmetleri için gerekseme duyulacak kaynak bütçede öngörülmüştür. Buna aşı geliştirme faaliyetleri ve kendi aşımızın üretimi ve yurttaşlarımıza sunulması da dahildir. Yurttaşlarımızın sıhhat hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, yükseköğretim kurumları sıhhat uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak suretiyle toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız oranı yüzde 7’ye yükseltiyoruz.”‘SOSYAL HARCAMALARA 104,2 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRIYORUZ’Sıhhat Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak sıhhat harcamaları da dikkate alındığında sıhhat alanına ayrılan toplam kaynağın 304,6 milyar liraya ulaştığını ifade eden Oktay, “Toplumsal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını ise 104,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu meblağ 2022 yılı bütçesinin yüzde 6’sına denk gelmektedir. 2022 senesinde ödeme gücü olmayan yurttaşlarımızın sıhhat primi giderlerini karşılamak amacıyla 23,4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma gereksinim duyan engelli yurttaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15,6 milyar lira, engelli yurttaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13,2 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2,4 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine olanak elde eden toplumsal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,5 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 1,3 milyar lira, asker ailelerine yardım kapsamında 161 milyon lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında ortalama 295 milyon lira kaynak ayırdık” dedi.’TARIMA 57,6 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK’2022 senesinde tarıma 57,6 milyar lira kaynak ayırıldığını söyleyen Oktay, “Bu kapsamda tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, ziraat sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal Kamu İktisadi Teşebbüslerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Ziraat sektörü yatırım ödeneklerini de mühim seviyede artırıyoruz. Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 senesinde 3,7 milyar lira düzeyindeyken, 2021 senesinde bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık, 2022 senesinde da bundan önceki yıla nazaran yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıyoruz” diye konuştu.’REEL KESİM DESTEKLERİ İÇİN 68,9 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRIYORUZ’Son 2 yıl içinde mühim seviyede artırdıkları gerçek sektör desteklerine 2022 senesinde da devam ederek {özel sektör} ile beraber gelişme stratejilerini sürdüreceklerini belirten Oktay, “{Özel sektör} yatırımlarının oluşturduğu katma kıymet ve istihdamın kıymetini biliyor, son yıllarda mühim seviyede arttırdığımız gerçek sektör desteklerine, 2022 senesinde da devam ediyoruz. Gerçek kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5,2 milyar lira, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2,9 milyar lira ve ufak ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1,8 milyar lira gerçek kesim desteği planlıyoruz” diye konuştu.’SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU İÇİN YÜZDE 39 KAYNAK ARTIŞI’Oktay, müdafa sanayiindeki yerlilik millilik oranını yüzde 20’ler seviyesinden yüzde 80’lere yükselterek dışa bağımlılığı büyük oranda azalttıklarını belirterek “Müdafa sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden müdafa ve güvenlik birimlerinin gereksinimleri için ayrılan kaynak, 2021 senesinde 139,7 milyar lira iken, 2022 senesinde yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liradır. Ek olarak Müdafa Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak kaynak ortalama yüzde 39 artışla 2022 senesinde 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.’ORMANLARIN KORUNMASI ÖDENEKLERİNİ YÜZDE 55 ARTIRDIK’Önceki yıla nazaran mühim düzeyde ödenek artışı alan başlıca programlar hakkında da konuşan Oktay, şunları kaydetti: “Kadının Güçlenmesi programının ödeneğini iki kattan fazla arttırarak 943 milyon liraya yükselttik. Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi programı ödeneğini bundan önceki yıla nazaran yüzde 37 oranında artırarak 20 milyar 932 milyon liraya çıkardık. Ormanların ve Tabiat ananın Korunması programı ödeneklerini bundan önceki yıla nazaran yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bundan önceki yıla nazaran yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi programı ödeneklerini bundan önceki yıla nazaran yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik.”KANUN TEKLİFİNİ BAĞLADIOktay, büyük ve kuvvetli Türkiye hedefine kararlılıkla yürüdüklerini söyleyerek, “Yurttaş odaklı bir ‘icraat bütçesi’ olarak hazırlamış olduğumuz 2022 yılı bütçemizi, ülkemizin kalkınma hedeflerine yetişme ve yurttaşlarımızın refahını artırma yönündeki çalışmalarımızın bir halkası olarak yüce Meclis’imizin takdirlerine sunacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirmiş olduğu avantajları en etkin halde kullanarak bütçeden milletimiz için en güzel çıktıları sağlayacağız” dedi.Oktay, konuşmasının peşinden ‘Hayırlı uğurlu olsun inşallah’ diyerek bütçe kanunu teklifinin olduğu klasörleri simgesel olarak bağladı. Iktisat, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Iktisat › Fuat Oktay: 2022 yılı bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira – Son Dakika Iktisat Son Dakika 00:48 İnanılır benzer biçimde değil! Barcelona’nın Türk yıldızı için A Ulusal Ekip yolu tamamen kapanmış oldu 23:36 Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda pes etti! “Türk Koridoru” açılıyor 21:57 Meteoroloji’den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Güçlü yağış geliyor 21:03 Yayıncı kurum ekranlarında Volkan Demirel’e Emre uyarısı: Tekrar sakın deme 19:19 Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek 18:17 Sedat Peker’in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC’de polise teslim oldu 17:17 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Son Dakika Haberleri 18:48 Kayseri’de bir karı, misafirliğe gittiği evde yaşamını yitirdi 18:20 PSG, Messi’yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor 18:17 Sedat Peker’in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC’de polise teslim oldu 18:11 Son zamlarla benzin ve motorin içinde bir fark kalmadı 17:59 Otelden atılan ulusal ekip futbolcuları kaldırımda uyudu 17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı 17:36 Uluslar Ligi finalinde münakaşa yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor 17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanmış olan son gelişmeler 17:09 Abisi Mesut Özil’in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı