Haber346

Sınava Hazırlık Mı, Sınava Hazır Olmak Mı?

Ülkemizin artan nüfusu eğitim öğretimin planlanmasında çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en bariz örneği ülkemizde uygulanan merkezi sınavlardır. Ortaöğretim çağında “sınav öğrencisi” olarak tanımlanan (mezun olup üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler hariç) yaklaşık  2 milyon 12. sınıf, ilköğretim çağında ise yaklaşık 1,5 milyon 8.sınıf öğrencisinin olduğu düşünülünce uygulanan bu merkezi sınavların aslında en […]

Sınava Hazırlık Mı, Sınava Hazır Olmak Mı?
23 Mart 2018 - 17:21 'de eklendi.
Reklam

Ülkemizin artan nüfusu eğitim öğretimin planlanmasında çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en bariz örneği ülkemizde uygulanan merkezi sınavlardır. Ortaöğretim çağında “sınav öğrencisi” olarak tanımlanan (mezun olup üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler hariç) yaklaşık  2 milyon 12. sınıf, ilköğretim çağında ise yaklaşık 1,5 milyon 8.sınıf öğrencisinin olduğu düşünülünce uygulanan bu merkezi sınavların aslında en doğru yöntem olduğunu söylemek mümkündür.

Peki, merkezi sınavlara hazırlanmanın/hazır olmanın doğru yöntemi nedir? Bu süreci doğrudan ya da dolaylı etkileyen değişkenler nelerdir? Bu sorulara cevap vermeden önce belirtmek gerekir ki merkezi sınavlara hazırlanmada tek aktör öğrenci değildir. Tıpkı “üç sac ayağı” benzetmesinde olduğu gibi sınav hazırlık sürecinin daha sağlıklı gerçekleşmesi  öğrenci-veli-okul üçgenindeki eşgüdümle mümkün olabilir. Bu anlamda öğrenciye ve velilere düşen görevler  ile okulun sağlayacağı eğitim ortamı büyük önem arz etmektedir.

“Sınava Hazır Olma”da Öğrencinin Rolü Nedir?

            Akademik Donanım

Öğrencilerin girecekleri sınava yeterince hazırlandıklarını düşünebilmeleri için çalışma sürelerini planlamaları ve organize etmeleri çok önemlidir. Bu planlamayı öğrencinin öğrenme hızına ve düzeyine uygun olarak yapmak gerekir. Burada devreye okul psikolojik danışmanı ve branş öğretmenleri girmektedir. Doğru bir çalışma planı ile  öğrencinin adım adım düzenli ve sistemli çalışması sağlanmalıdır. Her öğrencinin öğrenme hızı, hazır bulunuşluk düzeyi ve algılama seviyesi farklıdır. Başarıya giden yolda gerçekçi hedefler belirlenmesi, hedeflerin ulaşılabilir olması, planlı çalışma, öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi, doğru güdülenme ve yeterli uyku önemli rol oynamaktadır.

            Doğru Kaynak Kullanımı

Günü yakından takip etmek için MEB bünyesinde sürekli çalışmalar yapıldığı, kendini güncelleyen öğretim müfredatlarından ve değişen sınav sistemlerinden de hareketle herkesin malumudur. Bu anlamda özellikle merkezi sınavlara hazır olma sürecinde doğru ders kaynaklarına ulaşmak önemli bir ayrıntıdır. Hele hele yakın tarihte vuku bulan 15 Temmuz ihanet kalkışması, içinde “bol soru” bulunan birçok kaynağın güvenirliğini sorgulanır hale getirmiştir. Dolayısıyla en doğru kaynaklar şüphesiz MEB tarafından oluşturulan EBA doküman platformunda yer almaktadır, demek yerinde olacaktır. Bu bilgiler ışığında öğrencilerin EBA platformunu verimli bir şekilde kullanmaları, sınava hazır olma yolunda önemli bir etkendir.

            Psikolojik Destek

Gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim çağındaki  bireylerde biyolojik gelişimin hızlı olması nedeniyle vücutta meydana gelen bariz değişimler beraberinde birtakım psikolojik sorunları da getirmektedir. Bunların başında; dikkat dağınıklığı, yoğun stres, motivasyon eksikliği gibi istenmeyen durumlar sayılabilir. Bu noktada okulların psikolojik danışmanlarına ciddi görevler düşmektedir. Bize göre farklı okullardaki psikolojik danışmanlar ortak bir etkileşim ağı kurarak iletişimde kalmalıdır. Ayrıca psikolojik danışmanların  ders öğretmenlerini bilinçlendirmesi ve çeşitli hizmet içi seminerlerle öğrencilerin yaşadıkları bu duygu değişimlerini öğretmenlerin gündeminde tutmaları önem arz etmektedir.

Sınava Hazır Olmada Velinin Rolü

            Rivayet odur ki bir aile bal yiyince vücudunda yaralar çıkan ama bir türlü bal yemeyi de bırakamayan çocuklarının bu davranışından muzdariptir.

            Aile, çocuklarının bal tutkusunu önleyebilmek için hekimlere gider ancak hiçbir şekilde çocuğa bu alışkanlığı bıraktıramaz.

            Nihayetinde yolları İmam Ebu Hanife’ye düşer. Ebu Hanife’nin aileye verdiği cevap şaşkınlık yaratır: “Siz şimdi gidinzi, kırk gün sonra geliniz.”

            Aile, itiraz etmeden oradan ayrılır ve kırk gün sonra çocukla beraber tekrar Ebu Hanife’ye gelir. Ebu Hanife çocuğun başını okşayarak: “Evladım bir daha bal yeme.” der. Daha sonra aileye gidebileceklerini söyleyerek onları yolcu eder. Geçen sürede çocuğun bal yeme alışkanlığını bırakması aileyi tekrar Ebu Hanife’ye götürür. Amaçları bir sözle bal yeme alışkanlığının nasıl sona erdiğini öğrenmektir.Bunu soran aileye Ebu Hanife’nin cevabı ezberlenecek niteliktedir:

             “Siz geldiğinizde ben bal yemiştim sözüm tesir etmez diye kırk gün balın etkisinin geçmesini bekledim.Balın etkisi benden uzaklaştığı için sözüm çocuğunuza tesir etti.”

 

Sevgili veliler; bu kıssadan çıkacak hissede olduğu gibi inanmadığımız, yaşamadığımız hiçbir şey çocuklarımızın üzerinde etkili olmayacaktır. Hele hele sınava hazırlık sürecinde çocuğumuzun kazanacağına, başaracağına inanmazsak ve bunun mesajını çocuklarımıza doğru şekilde veremezsek onlardan başarılı olmalarını beklemek gerçekçi olmayacaktır.Sizler anne babalar olarak sınav sürecinde çocuğunuzu her yönüyle iyi tanımalı ,ders çalışmalarını desteklemeli, moral ve motivasyon sağlamalı, sınava ilişkin bilgileri gündemden uzak kalmadan takip etmeli ve sınava en az öğrencilerimiz kadar hazır olmalısınız.

Unutmamalıyız ki çocuklarımızın başarıya giden yolu; sizlerin inancı, özverisi ve ilgisinden geçmektedir.

Sınava Hazır Olmada Okulun Rolü

Hali hazırda okullarımız hafta sonu destekleme kurslarıyla öğrencilerin sınava hazır olma sürecinde önemli bir imkan sunmaktadır. Geçmiş yıllarda art niyetli gruplar; “Dershane” adı altında çocuklarımızın dini duygularını,velilerimizin de maddi imkanlarını fazlasıyla istismar etmiştir. O nedenle hafta sonu destekleme kursları çok ama çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Buna ilave olarak denebilir ki okulların sahip olduğu fiziki donanımdan ziyade işini aşkla yapan bir öğretmen , çocuğuna her koşulda destek olan bilinçli bir veli ve sorumluluklarının farkında olan bir öğrenci gireceği her sınavda mutlaka başarılı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli Sivas halkını saygıyla selamlıyor, geleceğimizin teminatı olan göz nuru çocuklarımızın daima başarılı olmalarını diliyorum.

 

Seda ÖZKAN

Özel Sivas Batı Koleji Ortaokulu

Psikolojik Danışmanı

Etiketler :
Reklam
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Reklam
SON DAKİKA
Reklam
İLGİLİ HABERLER