Haber346

Karar Çıktı: Numune Hastanesi Yıkılıyor!

Yüceyurt Mahallesinde 1952 yılında yapılan Numune Hastanesi’nin binasının tescili kaldırıldı bina tarih olacak. Cumhuriyet Dönemi İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi eseri olan Numune Hastanesi A Blokta inceleme yapan Sivas Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Binanın olası bir kuvvetli yer hareketinde tasarım depremi istemlerini yani can güvenliği performans düzeyi koşullarını karşılamadığından riskli yapı olduğu yönünde rapor vermişti. […]

Karar Çıktı: Numune Hastanesi Yıkılıyor!
09 Mart 2018 - 6:31 'de eklendi.
Reklam

Yüceyurt Mahallesinde 1952 yılında yapılan Numune Hastanesi’nin binasının tescili kaldırıldı bina tarih olacak.
Cumhuriyet Dönemi İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi eseri olan Numune Hastanesi A Blokta inceleme yapan Sivas Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Binanın olası bir kuvvetli yer hareketinde tasarım depremi istemlerini yani can güvenliği performans düzeyi koşullarını karşılamadığından riskli yapı olduğu yönünde rapor vermişti.
Bina Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdür Vekili Ali Alkan tarafından 4 Mart 2016 yılında tescillenmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Ankara’da yaptığı toplantıda ise binanın tescili kaldırılmasına karar verildi.
Kararda “Sit alanı dışında bulunan, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04/03/2016 tarih ve 2660 sayılı karar ile tescil edilen Numune Hastanesi A Blokun tescil kaydının devamına karar verilen 23/02/2018 tarih ve 4176 sayılı kararına karşı yapılan itirazın, söz konusunu taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi, ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili hakkında yönetmeliğin 4 maddesindeki koşulları taşımaması nedeniyle kabulüne, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı tescil kararının iptaline karar verildi” ifadesi kullanıldı.
İptal kararı verilen ilgili madde şu şekilde; Tespitlerde değerlendirme kıstasları
Madde 4- Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından korunması gereklilerinin tespitinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:

a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile, 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlardan olması,

b) 19 uncu yüzyıl sonundan sonra yapılmış olmasına rağmen önem ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülmesi,

c) Taşınmazların sit alanı içinde bulunması,

d) Taşınmazın milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman unsuru ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evlerden olması,

e) Taşınmaz tabiat varlıklarının ender bulunan değişik özelliklere sahip olması,

f) Tek yapılar için; taşınmazın sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde; strüktürel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arzetmesi,
g) Kentsel sit’ler için; korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösteren tek yapıların yoğunluk, mimari, tarihi bütünlük göstermesi,

h) Arkeolojik sit’ler için; yazılı bilgi, sathi kalıntılar, bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler, bilimsel tahmin ve topografik yapı yönlerinden niteliklere sahip olması,

i) Tabii sit’ler için; bilimsel araştırma, jeolojik yapı, çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler ve topografik yapı hususlarında özellikleri bulunması,

j) Tarihi sit’ler için; yazılı bilgi ve tarihi araştırmalar sonucunda önemli tarihi olayların cereyan ettiği hususunun sabit olması.

Etiketler :
Reklam
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Reklam
SON DAKİKA
Reklam
İLGİLİ HABERLER